Een lichtbron voor elke familie

 In Projects

De vrouwen van Kenya Care wonen bijna allemaal in zgn. modderhuisjes of swahiliwoningen (aantal 1-kamerwoningen met gezamenlijk toilet) en hebben vrijwel geen van allen elektriciteit. De meeste gezinnen gebruiken nu kerosinelampen, die erg vervuilend zijn en slecht voor de gezondheid. De rook tast de ogen en de longen aan.

Een ding hebben ze in Kenya wel: zonlicht! En daarom willen wij elke Kenya Care familie dit jaar voorzien van een solar lamp. Dat is goed voor de gezondheid van de vrouwen, het verbetert hun veiligheid, de energiekosten gaan omlaag en de kinderen kunnen ’s avonds thuis hun huiswerk maken. Ofwel: voordeel op alle fronten!

Project lichtbron voor elke family2 | Stichting Kenya Care

Zo’n solar systeem kost rond de 50 euro…….HELPT U MEE?

Met dit initiatief volgen we de ontwikkelingen m.b.t. solar lighting in Afrika. Kijk voor meer info op: https://www.lightingafrica.org

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search