Wema Groep

De Wema groep komt uit de buurtschap Maweni. Deze groep is in januari 2011 gestart met de lessen.

In maart 2011 heeft de Wema Self Help Group, bestaande uit 17 vrouwen, de lessen afgesloten met de certificatendag. Het was een waar feest met gasten, liedjes, toneelstukjes en gedichten. Een prachtige taart maakte de dag compleet.

De Wema groep heeft twee handkarren als groepseigendom voor de verhuur. Deze karren worden in Kenya erg veel gebruikt voor transport (verhuizen, water verkoop, stenen/zand etc). Ook heeft de groep een paar heel grote pannen (diameter 1 meter) en serviesgoed, dat wordt verhuurd voor bruiloften en begrafenissen. Het geld wat zij ermee verdienen wordt eens in de zes maanden verdeeld onder de groepsleden en is een welkome aanvulling op hun eigen inkomen.

Net als de Ebenezer groep heeft ook deze groep vrouwen een oven gedoneerd gekregen. Na een aantal lessen, gegeven door de vrouwen van de Amani groep, zijn zij volop aan het bakken.

Foto's

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search