Nieuwsbrief December 2013

 In Uncategorized

Jambo Kenya Care vrienden,

Aan het einde van het jaar is het zeker weer tijd voor een nieuwsbrief van Kenya Care. Er is enorm veel (goeds) gebeurd het afgelopen jaar en daar willen we u graag deelgenoot van maken. Het doet ons deugd u te kunnen mededelen dat onze stichting goed draait en we de afgelopen jaren onze activiteiten hebben kunnen uitbreiden en nieuwe initiatieven hebben ontwikkeld.

Eind vorig jaar zijn we gestart met de 4e groep vrouwen. De Jitokeze groep. (Jitokeze betekent “er voor uit komen”). De groep heeft 22 leden, heeft het afgelopen jaar het lesprogramma afgerond en inmiddels hebben bijna alle vrouwen een eerste lening aangevraagd en gekregen om hun eigen microbusiness op te starten of uit te breiden. Deze groep is ongelofelijk enthousiast en erg trouw met het terugbetalen van hun leningen.
De drie eerdere groepen hebben inmiddels ook een groepsbusiness:

Nieuwsbrief Kenya Care December 2013 1De Amani groep is vorig jaar gestart met het bakken van cupcakes voor de verkoop. Eén van de vrouwen is dit jaar begonnen met het bakken van taarten, die ze ook prachtig versiert. Inmiddels heeft ze ook de andere vrouwen geleerd om dit soort taarten te bakken. Deze taarten worden gemaakt op bestelling. Volgend jaar willen ze hun assortiment verder uitbreiden.

De Wema groep heeft 2 handkarren als groepseigendom voor de verhuur. Deze karren worden in Kenya erg veel gebruikt voor transport (verhuizen, water verkoop, stenen/zand etc). Ook hebben zij een paar hele grote pannen (diameter 1 meter) en serviesgoed dat ze verhuren voor bruiloften en begrafenissen. Het geld wat zij ermee verdienen wordt eens in de 6 maanden verdeeld onder de groepsleden en is een welkome aanvulling op hun eigen
inkomen. Enige tijd geleden heeft deze groep ook een oven gekregen van een andere organisatie en na een aantal lessen, gegeven door de Amani vrouwen, zijn ook zij nu cup-cakes aan het bakken.

Nieuwsbrief Kenya Care December 2013 2De Ebenezer groep heeft als groepsproject het gezamenlijk verbouwen van verschillende groenten. Er is een “shamba” (groentetuin) aangelegd met een eenvoudige vorm van druppelirrigatie. Op deze manier kunnen ze ook tijdens de droge perioden groenten verbouwen en verkopen. Dit project is wel bewerkelijk maar heeft goede vooruitzichten.

Nieuwsbrief Kenya Care December 2013 3De afgelopen maand hebben de vrouwen een fantastische productie gezonde groenten geoogst.  Alle groepen doen hun gezamenlijke business naast hun eigen individuele bedrijfjes. Ondertussen gaat het verstrekken van de microleningen door. Heel veel vrouwen hebben al een tweede of derde renteloze lening en bij een aantal vrouwen zie je hun business echt uitbreiden en sterker worden! Vrijwel alle vrouwen betalen hun lening keurig binnen de termijn terug en maken stapjes vooruit en daar zijn we erg trots op!

 

Nieuwsbrief Kenya Care December 2013 4Ook ons naaiatelier draait goed. Er worden schooluniformen gemaakt, maar ook leuke tassen. Binnenkort zijn deze ook bij ons te bestellen. We houden u op de hoogte. Inmiddels zijn we ook gestart met geven van naailessen aan enkele dochters van onze vrouwen. Wanneer zij klaar zijn met hun naai-opleiding kunnen ze hun moeders gaan helpen geld verdienen en later ook voor zichzelf een inkomen genereren.

 

Het geven van educatie aan hiv-positieve moeders zodat ze beter met hun ziekte kunnen omgaan, maar ook hen leren (en faciliteren met o.a. microfinancieringen) om weer een economisch zelfstandig leven op te bouwen is onze voornaamste kernactiviteit. Daarnaast hebben we in de afgelopen tijd een aantal andere activiteiten ontwikkeld om deze kwetsbare groep vrouwen verder te ondersteunen.

Nieuwsbrief Kenya Care December 2013 8Nieuwsbrief Kenya Care December 2013 7
Sinds vorig jaar zijn we bijvoorbeeld gestart met een “family planning” project, om te voorkomen dat onze vrouwen ongewenst zwanger worden en kinderen baren die ze geen toekomst kunnen bieden. Kenya Care biedt haar leden gratis een “implant”, prikpil of sterilisatie aan. Wij zijn blij te zien dat een groot aantal vrouwen hiervan gebruik maakt. Veel ziektes ontstaan door bedbugs en insecten. Daarom desinfecteren we een paar maal per jaar alle
huizen en matrassen van onze vrouwen tegen deze ziekteverspreiders.
Tijdens lange droogte periodes schieten de voedselprijzen omhoog en is het voor een groot aantal van de vrouwen nog steeds erg moeilijk om voldoende voedsel te kopen. In deze periodes steunen we hen (gemiddeld 2x per jaar) met extra maïs en bonen, om de grootste nood te lenigen en daarmee te
voorkomen dat de business van de vrouwen instort omdat ze al hun geld dan zouden moeten besteden aan voedsel.

Nieuwsbrief Kenya Care December 2013 9Hoewel onze vrouwen economisch stapjes vooruit maken is het betalen van schoolgeld voor hen meestal nog een groot probleem. Veelal worden de kinderen thuis gehouden. Of de vrouwen gebruiken hun business geld hiervoor, waardoor hun business kapot gaat. Kenya Care is dit jaar een schoolfondssysteem gestart voor de lagere school, waarbij wij het grootste deel van de kosten betalen, maar de vrouwen zelf via een wekelijks spaarsysteem een kleine bijdrage leveren, en dus ook eigen verantwoordelijkheid nemen.
Dit jaar hebben 69 kinderen hieraan deelgenomen. We zijn erg tevreden over de resultaten en hebben besloten dit schoolfonds in 2014 voort te zetten. Dan zullen ook de kinderen van de Jitokeze groep kunnen deelnemen. Graag zouden wij ook iets doen aan onderwijs na de lagere school. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden en kijken we hoe we dit zouden kunnen financieren. Mocht u hiervoor ideeën hebben of ons kunnen helpen dan horen wij dat graag. Ten slotte is educatie een van de belangrijkste pijlers om een betere toekomst voor deze families te creëren.
Helaas hebben we naast alle mooie geluiden ook minder goed nieuws te melden….
In september stierf één van onze vrouwen uit de Amani groep, Mercy Kuze. Mercy was ruim 3 jaar een Kenya Care vrouw, enorm gecommitteerd, maar helaas, ondanks alle zorg niet opgewassen tegen de vreselijke ziekte AIDS. Mercy is maar 39 jaar geworden en heeft 6 kinderen achtergelaten. Gelukkig heeft de familie de zorg voor de kinderen op zich genomen. Drie weken later overleed een ander Kenya Care lid, Sidi Chiro van de Jitokeze groep. Zij was bijna een jaar bij ons. Ook Sidi (36 jaar) laat 6 kleine kinderen achter. Ook deze kinderen zijn verspreid over de familie opgevangen.
Afgelopen oktober was het complete bestuur tegelijkertijd in Kenya. Dat was erg bijzonder en ook erg nuttig! We hebben een onderzoek gehouden naar de reden van het “plotselinge” overlijden van deze twee vrouwen. Alle Kenya Care vrouwen zijn voor hun ziekte ook onder behandeling bij een hospital.
Echter nu blijkt dat veel te vaak belangrijke testen niet uitgevoerd worden omdat de benodigde apparatuur niet aanwezig is of kapot en dus krijgen de vrouwen dan ook niet de optimale medicatie of ondersteuning.

Nieuwsbrief Kenya Care December 2013 10Nieuwsbrief Kenya Care December 2013 11Wij hebben daarom nu een samenwerking gesloten met een privé kliniek in Mtwapa die een goed laboratorium heeft en goede meetapparatuur. Tijdens ons verblijf zijn alle vrouwen in deze kliniek geweest en is een belangrijke meting gedaan die de activiteit van de ziekte duidelijk weergeeft. Afgesproken is dat de vrouwen voortaan twee keer per jaar getest worden, waardoor we een beter inzicht krijgen en de vrouwen adequater kunnen begeleiden.  De vrouwen met een zorgelijke uitslag krijgen extra begeleiding en ondersteuning met voedingssupplementen en zullen over 3 maanden weer worden getest. Op die manier kunnen we kijken of onze aanpak werkt. We houden u op de hoogte.

U kunt de activiteiten van Kenya Care ook zelf volgen via onze website www.kenyacare.nl, maar we zijn ook te vinden op Facebook. Klik hier om direct naar facebook te gaan en Kenya Care te ‘liken’.

Zoals u kunt lezen doen wij er alles aan om onze groeiende groep vrouwen te steunen, qua gezondheid, qua menswaardig bestaan, qua hulp voor/aan de kinderen. Dat zouden we nooit kunnen doen zonder de geweldige steun die we van u allen ontvangen, en al vele jaren!  Wij, maar met name de vrouwen en hun kinderen, zijn u daar ongelofelijk dankbaar voor! We hopen dan ook dat we op uw steun mogen blijven rekenen, zodat we door kunnen blijven gaan met het ondersteunen van deze vrouwen die het zo nodig hebben én verdienen. We weten zeker dat onze vrouwen met een goed gevoel terugkijken op het afgelopen jaar en dat ze met hoop en vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet gaan.
Namens de vrouwen, de kinderen, de Kenyaanse staf en het Nederlandse bestuur wensen wij u een hele fijne decembermaand toe en een goed en gezond 2014 voor u en uw familie.

Asante sana na tutaonane badaye.Nieuwsbrief Kenya Care December 2013 12
(heel hartelijk dank en tot snel)
Ietje van Hintum
Desiree Roes
Thea Thijssen

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search