Nieuwsbrief december 2016

 In Uncategorized

Jambo Kenya Care vrienden,

December is dé maand om terug te kijken op het afgelopen jaar en dat willen we graag samen met u doen. We zijn erg dankbaar, want we hebben dit jaar veel kunnen bereiken.

Onze vrouwen:

Dit jaar hebben twee groepen hun programma bij Kenya Care succesvol afgesloten, de Wema en de Ebenezer groep. Na 5 jaar intensieve begeleiding gaan zij zelfstandig verder. En zowel de vrouwen zelf als wij hebben goede hoop dat ze dit ook kunnen. In dit laatste jaar hebben wij ze nog een extra duwtje in de rug gegeven met een speciaal programma waaraan voor hen een bonus gekoppeld zat, nl. een solarlamp. Hierdoor werden de vrouwen enorm gestimuleerd om actief deel te nemen aan de groepsactiviteiten, maar ook om te sparen en op tijd hun lening af te lossen. En dat is gelukt.

Eind oktober hebben we een geweldig afscheidsfeest met hen kunnen vieren. Wat was het mooi dat we hier met het hele bestuur bij konden zijn. Want op deze dag werd door de vrouwen zelf – met zang, dans, liedjes en sketches – voor alle gasten duidelijk gemaakt hoeveel Kenya Care voor hen betekend heeft. Ze straalden, zagen er allemaal goed uit en van stigma was bij deze vrouwen niets meer te merken. Daar doen we het voor! En dat kunnen we alleen maar omdat u ons hebt gesteund, door de jaren heen. Duizendmaal dank daarvoor!

kenyacare nieuwsbrief december 2016    kenyacare nieuwsbrief december 2016

kenyacare nieuwsbrief december 2016   kenyacare nieuwsbrief december 2016

Zoals gezegd kregen zij op die dag ook de solarlampen. Om dit te kunnen doen hebben we eerder dit jaar een oproep gedaan voor extra donaties. En u hebt daar met velen gevolg aan gegeven – geweldig! We hebben maar liefst 50 lampen kunnen uitreiken: aan alle vrouwen van de vertrekkende groepen, maar ook de Jitokeze groep heeft meegedaan aan deze uitdaging. De vrouwen waren er erg blij mee. Niet alleen hebben ze nu licht ’s avonds, het is ook veel gezonder, veiliger én goedkoper dan de normaal gebruikte kerosinelamp.

Stiekem hopen we dat we volgend jaar ook de andere groepen zo’n lamp in het vooruitzicht kunnen stellen. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn.

Nieuwe groepen:

Vorig jaar hadden we heel veel moeite met het vormen van een nieuwe groep omdat er in Kenya nog steeds een groot stigma bestaat over HIV/Aids. Omdat Kenya Care inmiddels zo bekend is geworden in Mtwapa weet iedereen dat als je door ons geholpen wordt, je HIV-positief bent. En dus bleven de vrouwen weg. We hebben daarom dit jaar onze aanpak veranderd en gaan meer voorlichting en lezingen geven in de community om eerst het stigma te verminderen. Dat heeft goed gewerkt!

In juli konden we van start met de lessen bij een nieuwe groep, genaamd Neema (genade). Het bijzondere van deze groep is dat zij ook 3 hiv-positieve mannen hebben toegelaten. Na goed overleg met alle partijen hebben wij dit initiatief omarmd en tot nu toe werkt het heel goed. Het is een heel actieve groep, met een positieve energie, die echt willen werken aan hun toekomst. Zij hebben hun lesprogramma afgerond met een feestlijke certificatendag en enkele leden hebben zelfs al een kleine lening ontvangen om hiermee een bedrijfje te starten.

kenyacare nieuwsbrief december 2016   kenyacare nieuwsbrief december 2016

Erg blij werden wij toen wij hoorden dat een van de vrouwen van de Ebenezer groep, Kibibi, geheel zelfstandig een eigen groep wilde vormen. Zij heeft zelf het programma nu 5 jaar gevolgd en is echt een rolmodel geworden voor haar omgeving. Inmiddels hebben 23 vrouwen – en ook weer 3 mannen – zich aangesloten bij deze groep, die zichzelf Upendo (Liefde) noemt. Zij zijn in oktober met de lessen begonnen en zullen die eind januari afronden.

De kinderen

Dit jaar hebben we het schoolgeld voor 51 kinderen voor de lagere school kunnen betalen. Negen kinderen hebben dit jaar klas 8 voltooid. Samen met de moeders gaan we kijken of deze kinderen naar het voortgezet onderwijs kunnen en eventueel helpen we ze bij het aanvragen van een beurs.

Daarnaast organiseren we elk semester een motivatiebijeenkomst voor alle moeders en hun schoolgaande kinderen. Het valt voor deze vrouwen meestal niet mee hun kinderen zonder steun van een vader of andere familie op te voeden. Daarom wordt Festus, onze manager, ook regelmatig gevraagd voor advies door moeders die een probleem hebben met bijv. hun puberende tienerzonen.

2017

De Jitokeze groep begint in januari aan hun laatste jaar. Zij zijn echt een volwassen groep met een paar goede leiders. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij eind volgend jaar de stap naar zelfstandigheid kunnen maken.

kenyacare nieuwsbrief december 2016Behalve ons bestaande programma willen we komend jaar meer aandacht besteden aan  (vrouwen-) rechten. Een groot deel van onze vrouwen is bijna of helemaal niet naar school geweest en dat maakt dat zij meestal niet weten wat hun rechten zijn. Het gebeurt regelmatig dat iemand van de een op de andere dag uit haar huis wordt gezet of nog erger, van haar eigen land verjaagd. Wij vinden het belangrijk deze vrouwen hierin te ondersteunen en hen te leren op te komen voor hun rechten.

Wij hebben kennis gemaakt met een organisatie die een aantal workshops wil gaan verzorgen en tevens advies kan geven in specifieke situaties.

 

Naast de Upendo en Neema groep willen wij volgend jaar in ieder geval één, maar liefst twee nieuwe groepen laten starten. Maar eerst zullen we beginnen met voorlichting in de lokale gemeenschap, wat op zichzelf een heel belangrijke activiteit is om kennis over hiv/aids te vergroten en daardoor het stigma te verkleinen.

U ziet het, plannen genoeg! Wij gaan ervoor en we hopen dat u weer met ons meedoet.

Wij danken u voor uw steun en wensen u en uw familie hele fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2017.

Hartelijke groet,

Ietje van Hintum
Desiré Roes
Thea Thijssen

 

IBAN: NL80RABO 01088.13.215 t.n.v. Stichting Kenya Care in Zaltbommel

Stichting Kenya Care heeft een zgn. ANBI verklaring. Daardoor kunt u uw giften onder bepaalde voorwaarden en condities aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit kan voor het hoogste belastingtarief betekenen dat u 52% van uw donatie terugkrijgt, of dat u aanzienlijk meer kunt geven zonder dat het u meer geld kost.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search