Nieuwsbrief juni 2016

 In Uncategorized

Jambo Kenya Care vrienden,

2016 Is al weer een aantal maanden oud en dus de hoogste tijd om jullie bij te praten over de activiteiten van Kenya Care. We zijn erg druk bezig, zowel in Kenya als hier in Nederland.

De vrouwengroepen:

Sinds januari jl. Is de eerste groep – Amani – zelfstandig. Na 5 jaar actieve ondersteuning van Kenya Care moeten zij nu zelfstandig verder. Hoewel het niet makkelijk zal zijn voor deze eerste groep – zij hebben niet echt een sterke leider – is het toch goed. We willen niet dat de vrouwen te veel van ons afhankelijk worden. De vrouwen hebben veel geleerd in de afgelopen jaren. Wij wensen ze allemaal een hele goede toekomst toe.

De Wema en Ebenezer groep zitten in hun laatste jaar. En we zijn blij te zien dat deze groepen zich goed voorbereiden op hun komende zelfstandigheid. Ze hebben bijna hun laatste leningen afgelost en de Ebenezer groep heeft zelfs al een renteloze lening via de Keniaanse regering kunnen krijgen. Een goede ontwikkeling is dat verschillende groepen gestart zijn te sparen voor een noodfonds, zodat ze mede-vrouwen die in de problemen zitten met een kleine bijdrage kunnen ondersteunen. Dit is ook heel belangrijk voor de onderlinge samenhang in de groep.

De laatste groep – Jitokeze – doet het nog steeds goed, al hadden ze het afgelopen jaar even een dip, o.a. door de ziekte van een van hun leiders, Zakia. Echter, ze hebben de draad weer opgepakt en hebben o.a. een goede groepsbusiness in houtskool en een gezamenlijke groentetuin.

Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het opzetten van een nieuwe groep. Echter, dat is (nog) niet gelukt. En waarom kwam dat? Omdat Kenya Care inmiddels een bekende organisatie is in Mtwapa en omgeving en de vrouwen het dus moeilijk vinden om daarmee in zee te gaan, omdat dan iedereen weet dat ze HIV-positief zijn. Hieruit blijkt maar weer hoe groot het stigma ten aanzien van HIV / AIDS nog steeds is. Na overleg met verschillende partijen – o.a. de plaatselijke ziekenhuizen en autoriteiten – hebben we daarom voor 2016 als hoofdthema ‘vermindering van het stigma’ gekozen. We werken hieraan zowel binnen onze groepen als ook in de lokale gemeenschappen.
We geven bijvoorbeeld lezingen en voorlichting voor allerlei vrouwen en jeugdgroepen en ook in kerken. Het lijkt erop dat deze aanpak succesvol is. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep gevormd, genaamd Neema en het ziet ernaar uit dat deze groep binnenkort kan gaan starten met ons lesprogramma.

De kinderen

nieuwsbrief juni 2016 kinderen | Stichting Kenya CareZoals jullie weten steunt Kenya Care ook de kinderen van onze HIV-positieve moeders door in ieder geval te zorgen dat ze basisonderwijs kunnen volgen. Helaas hebben we onvoldoende middelen om de kinderen ook te steunen in het voortgezet onderwijs.  Voor talentvolle kinderen zijn er lokaal in Kenya  diverse mogelijkheden voor beurzen van de regering en banken.

Echter, de aanvraagprocedures zijn moeilijk en voor onze vrouwen is het een hoge drempel omdat ze vaak niet willen weten dat ze hiv-positief zijn (terwijl ze daardoor juist extra geld zouden kunnen krijgen). Onze Kenya Care staf en ook de Keniaanse bestuursleden proberen de vrouwen te helpen bij deze papierwinkel. En met succes!  In het afgelopen jaar kreeg daardoor bijvoorbeeld een dochter van een van onze vrouwen een volledige studiebeurs van een plaatselijke bank. Dit meisje (en met haar de hele familie) krijgt hierdoor echt een betere toekomst.

Wij hopen dat door zulke praktische ondersteuning wij in de toekomst meerdere kinderen kunnen helpen.

Dat kan ook als ù zo’n talentvol kind zou willen steunen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op.

Sponsoring

In de afgelopen jaren hebben we ook als Kenya Care gemerkt dat het allemaal economisch wat moeilijker was. De inkomsten liepen terug en dat maakte dat we enkele projecten niet konden uitvoeren of hebben moeten beëindigen.

nieuwsbrief juni 2016 sponsoring | Stichting Kenya CareWe zijn daarom erg dankbaar dat we toch een heel aantal vaste donateurs hebben die ons werk regelmatig steunt. Wij danken u hiervoor heel hartelijk en hopen dat u dit ook in de toekomst blijft doen.

Daarnaast hebben we in de afgelopen maanden enkele mooie giften ontvangen van diverse kanten. Dat was hard nodig en daar zijn we dan ook heel blij mee.

Zonder iemand tekort te doen willen wij hier enkele initiatieven noemen:

  • Een van de teams aan de bijzondere autorally Arctic Challenge – Gijs en Bart van G. Van Doesburg Int. Transport – heeft Kenya Care als goed doel aan hun sportieve prestatie gekoppeld. Bovendien is na afloop nog een heel mooi fundraising diner georganiseerd. Beide evenementen samen leverden een mooi bedrag voor ons op, waarmee we dit jaar wat extra’s kunnen doen voor onze vrouwen en hun kinderen;
  • Van de Diaconie van de Protestantse Kerk in Kerkdriel mochten we een hele mooie donatie ontvangen en deze kerk wil ons werk ook in 2016 proberen te ondersteunen met leuke acties;
  • De bemanning van het schip ‘De Balder’ schonk met elkaar een geweldig bedrag ten behoeve van onze moeders en hun kinderen.

 

nieuwsbrief juni 2016 -1 | Stichting Kenya CareHeel hartelijk dank voor alle kleine en grote bijdragen:                      

 Asante Sana!

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search