Nieuwsbrief zomer 2014

 In Uncategorized

Jambo Kenya Care vrienden,

Met de zomer en de vakantie in het vooruitzicht is het ook weer tijd voor een update over het reilen en
zeilen bij Kenya Care.

Algemeen

De afgelopen maanden hebben weer een aantal vrouwen vanuit de omgeving zich aangemeld bij de
verschillende groepen. Het geven van micro leningen gaat gestaag door. Ook de terugbetaling gaat
bijzonder goed! Een enkele keer verlaat een vrouw ook de Kenya Care groep; omdat ze verhuist, of
omdat ze niet binnen de groep past of gewoon omdat ze haar eigen weg wil gaan. Dat is jammer, maar
c’est la vie. Maar in het algemeen kunnen we zeggen: het gaat goed met “onze vrouwen”!
Annet, één van onze kanjers, heeft inmiddels haar 4e lening aangevraagd en ontvangen. Deze lening
bedroeg 200 euro, waarmee ze een echt winkeltje gehuurd heeft en een koelkast gekocht. Zij heeft
daardoor een veel breder assortiment dan haar concurrenten in de buurt en probeert zo haar omzet én
winst te verhogen. En met succes!

Nieuwsbrief Kenya Care Juni 2014 1Nieuwsbrief Kenya Care Juni 2014 2Nieuwsbrief Kenya Care Juni 2014 3

Vóór de regentijd aanbrak is er een lange droogte periode geweest. Dat maakte dat de prijs van maïs
weer erg omhoog schoot. Kenya Care heeft haar vrouwen zoals gebruikelijk een paar keer maïs
gegeven, om de ergste honger te stillen. Ook hebben we weer in alle huizen gesprayed tegen bedbugs,
muggen en andere insecten. Dit helpt enorm bij voorkoming van allerlei ziektes.

Schoolplan

Nieuwsbrief Kenya Care Juni 2014 4Ondertussen maken ruim 100 kinderen gebruik van ons “school plan”. Dat betekent dat mede dankzij uw donaties 100 kinderen dagelijks naar de basisschool kunnen gaan! Dat is een grote vermindering van de lasten voor de moeders en geeft de kinderen meer kans op een betere toekomst.

Family planning

Nieuwsbrief Kenya Care Juni 2014 5Ondanks al onze lessen in de groepen worden we toch nog regelmatig geconfronteerd met vrouwen die zwanger worden. In de Kenyaanse cultuur is het voor vrouwen erg moeilijk zich te verzetten tegen de wensen van de man. In eerste instantie verstrekten wij daarom gratis condooms. Omdat veel mannen deze vaak weigerde te gebruiken hebben we een paar jaar geleden een ‘familyplanning’ programma gestart, waarbij vrouwen de prikpil of een implantaat konden krijgen; ook sterilisatie behoort hierbij tot de mogelijkheden. Echter, we hebben dit nooit als norm gesteld.
Nu denken we erover om deelname aan ‘family planning’ als voorwaarde te stellen voor deelnemers aan een nieuwe groep. Kenya Care zal nog steeds deze kosten betalen, maar hiermee hopen we wel te bereiken dat vrouwen zich meer bewust worden van het belang hiervan. We zijn op dit moment in overleg met de staf en ook de plaatselijke medische instanties om te kijken of dit aanvaardbaar is.

Toekomst/vooruitblik

Het Kenya Day Care Centre is dit jaar 5 jaar actief. Dus hebben we onlangs eens de tijd genomen om te evalueren. En we mogen concluderen dat we op de goede weg zijn! Ons doel: de HIV positieve alleenstaande moeder met schoolgaande kinderen een toekomst bieden wordt op grote schaal bereikt. We zijn actief met 4 groepen én die groepen groeien nog steeds. Ons doel is ook: de vrouwen begeleiden sterker én zelfstandig te worden. Ook dat gaat goed. Nog niet duidelijk was hoe lang wij een groep zo intensief zouden moeten blijven begeleiden. Gezien de ontwikkeling van de groepen en onze ervaringen hebben we nu besloten dat een groep na maximaal vijf jaar zelfstandig verder moet kunnen. Door de lessen en de begeleiding gedurende deze periode zijn de vrouwen veel zelfbewuster geworden, kunnen goed omgaan met hun hiv/aids status en hebben dan voldoende kans gehad om een eigen micro-business op te bouwen. Bovendien heeft een groep in vijf jaar tijd een behoorlijk groepskapitaaltje kunnen opbouwen, waarmee ze dan kleine leningen aan elkaar kunnen gaan verstrekken. De Amani groep zijn we inmiddels al wat meer aan het ‘loslaten’. Ook de vrouwen zelf vinden het fijn en zijn blij met de merkbare groei van groep en individu. De vrouwen in deze groep kunnen alleen dit jaar nog een lening aanvragen bij Kenya Care. 2015 staat dan in het teken van verdere doorgroei naar zelfstandigheid en het afbetalen van de lopende leningen. Het is wel de bedoeling dat de groep een onderdeel blijft van de Kenya Care ‘familie’. Zo zullen we bijvoorbeeld nog een paar keer per jaar een workshop voor deze vrouwen organiseren om hen verder te ontwikkelen en motiveren. Voor de Ebenezer- en Wema groep zal dit proces volgend jaar worden ingezet. Dit betekent ook dat er volgend jaar weer ruimte is om een nieuwe groep te starten.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search