School voor gehandicapte kinderen

 In News, Uncategorized

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die HIV positief zijn vaker gehandicapte kinderen krijgen. Ook een aantal kinderen van de Kenya Care vrouwen is gehandicapt. Ook voor deze kinderen is school enorm belangrijk om hen meer perspectief te bieden in de toekomst.

In het afgelopen jaar hebben we goede contacten gelegd met de Port Reitz School in Mombasa, een school die onderwijs en onderdak biedt aan gehandicapte kinderen. Inmiddels hebben we twee gehandicapte KC kinderen op deze school kunnen plaatsen. Met de kinderen gaat het goed en de moeders zijn blij omdat zij weten dat hun kind in goede handen is, de juiste begeleiding krijgtĀ  en zij zelf hun handen meer vrij hebben om aan hun business te werken.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search