Schoolfonds

 In Projects

Hoewel onze vrouwen economisch stapjes vooruit maken is het betalen van schoolgeld voor hen meestal nog een groot probleem. Veelal worden de kinderen daarom thuis gehouden. Of de vrouwen gebruiken hun businessgeld om de kinderen naar school te laten gaan, waardoor hun business kapot gaat. Kenya Care is in 2013 een schoolfondssysteem gestart voor de lagere school.

De stichting betaalt het grootste deel van de kosten, maar de vrouwen leveren zelf via een wekelijks spaarsysteem een kleine bijdrage en nemen zo dus ook eigen verantwoordelijkheid.

Het eerste jaar konden 69 kinderen dankzij het schoolfonds naar school. We zijn erg tevreden over de resultaten en hebben besloten dit schoolfonds in 2014 voort te zetten. Dan zullen ook de kinderen van de Jitokeze groep kunnen deelnemen.

Als extra ondersteuning organiseren wij elke termijn een motivatiebijeenkomst voor de kinderen én hun moeders. En dat vinden ze maar wat leuk!

Schoolfonds | Stichting Kenya Care   Schoolfonds 2 | Stichting Kenya Care

Graag zouden wij ook iets doen aan onderwijs na de lagere school. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden en kijken we hoe we dit zouden kunnen organiseren. Ten slotte is educatie een van de belangrijkste pijlers om een betere toekomst voor deze families te creëren.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search