Werkgelegenheidsproject

 In News, Uncategorized

Ook in Kenya is niet iedere vrouw een ondernemer is. Ook voor die groep willen we mogelijkheden scheppen om een regelmatig inkomen te verdienen. Op deze manier creëren we eerlijke kansen voor iedere vrouw die lid is van het Kenya Day Care Centre.

De eerste aanzet voor een werkgelegenheidsproject gaat in de komende maanden van start. We willen gaan starten met het geven van naailessen. In eerste instantie gaan vijf vrouwen drie keer per week naailes krijgen van een professioneel opgeleide lerares. Het uiteindelijke doel is een naai-atelier op te zetten. Er zijn al contacten gelegd met een plaatselijke school om te kijken of onze vrouwen voor de schoolkinderen de uniformen kunnen gaan naaien. Daarnaast gaan we ook kijken of we een eerder idee, het maken van herbruikbaar maandverband, nu tot uitvoering kunnen brengen. Onze doelstelling is dat werkgelegenheidsprojecten, zoals dit naai-atelier, op termijn in ieder geval kostendekkend kunnen draaien. Het totale startbudget – inclusief de exploitatie voor het eerste jaar – voor dit project bedraagt € 1200. Daarnaast onderzoeken we op dit moment ook andere mogelijkheden voor werkgelegenheidsprojecten.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search