Nieuwsbrief Kerst 2017

 In Nieuws

Jambo vrienden van Kenya Care,

Het einde van 2017 is in zicht en 2018 staat alweer voor de deur! De hoogste tijd om terug te blikken op een mooi én bewogen jaar voor Kenya Care. Onze dank voor uw steun is groot. Zonder uw bijdragen zouden we immers niet kunnen bereiken wat we hebben bereikt! Asante sana, dankjewel.

 

Onze Zelfhulpgroepen

In 2016 sloten de Wema en de Ebenezer groep hun programma bij Kenya Care na 5 jaar af en zijn zelfstandig verder gegaan. Afgelopen september hebben we ze bezocht om te zien hoe het nu met hen gaat. Het is heel mooi om te zien dat ze zoveel sterker in de maatschappij staan en de opgedane kennis in de praktijk ten uitvoer weten te brengen. Hoewel hun programma is afgesloten hebben we deze groepen wel uitgenodigd voor de door ons georganiseerde workshops op het gebied van empowerment en leiderschap. Dit wordt door de groepen zeer gewaardeerd en geeft ze een extra steuntje in de rug.

 

 

Start Jerito groep

in januari sloot de groep Jerito hun lesperiode af met een geweldige certificatendag! Deze groep, gestart door Kibibi (zelf hivpositief en eerder lid van onze Ebenezer groep) is nu al onze meest succesvolle groep. Het stigma in deze groep is in korte tijd enorm verminderd. Ze hebben een fantastische voorstelling gemaakt over de hiv/aids problematiek. Deze voorstelling hebben ze al diverse keren opgevoerd in de plaatselijke gemeenschap, o.a. bij een Rotary-club.

Daarnaast zijn de leden heel goed bezig met hun bedrijfjes. Bovendien proberen ze als groep een kapitaaltje op te bouwen zodat ze in de toekomst mogelijk iets gezamenlijks kunnen starten.

Een mooi streven!

De Neema groep

De Neema groep is nu ruim een jaar bezig en doet het redelijk. Deze groep heeft wat problemen gehad met hun leiders, die vaak afwezig waren en meest uit waren op eigenbelang. Dankzij extra coaching en begeleiding lijkt de groep nu de juiste koers gevonden te hebben.

Great Hope groep

Halverwege het jaar is er nog een groep opgestart, Great Hope. Ook deze groep is bij elkaar gebracht door een Kenya Care lid van een eerdere groep, nl. Mwanahamisi. Zij is er in geslaagd om een groep met meest jongere moeders én enkele vaders te vormen. In deze groep zijn daardoor meer leden die kunnen lezen en schrijven. Zij hebben het eerste lesprogramma onlangs afgerond en zijn nu net begonnen met het aanvragen van microleningen zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen gaan voorzien.

Jitokeze groep

De Jitokeze heeft een zwaar jaar achter de rug. In hun laatste jaar bij Kenya Care overleed vrij onverwacht hun chairlady Zakia Suleiman.  Zakia was een echte leider die goed wist hoe je een vrouwengroep kunt stimuleren én de eenheid bewaren. We missen haar enorm. Zij hielp ons regelmatig met het geven van workshops over leiderschap en stigma. Na een korte terugslag heeft de groep zich weer hersteld en hebben ze hun veerkracht terug. Deze groep heeft gezamenlijk een shamba (groentetuin) waar ze elk regenseizoen mais telen en soms ook nog wat groenten.

Extra hulp voor de kinderen!

Met de start van twee nieuwe groepen hebben we dit jaar ook veel meer kinderen ondersteund.

Maar liefst 88 kinderen konden door uw hulp naar de lagere school.

We zijn erg blij dat dankzij de  samenwerking met de Stichting Maendeleo for brighter futuresnegen kinderen konden doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Op deze manier kunnen we hen de kans bieden op een betere toekomst!

  

De uitdagingen in 2017

Vele mensen en dieren werden begin 2017 in bepaalde gebieden van Kenya slachtoffer van grote droogte. Er volgde bovendien een buitenproportioneel regenseizoen, waarbij in de maand mei evenveel regen viel als in Nederland in een heel jaar. Vele overstromingen en vervelende ziektes waren het gevolg. Achteraf bleek het de natste periode sinds 1998.

Ietje en Thea waren beiden in Kenya in deze periode en hebben zelf kunnen zien wat een ravage deze regenval veroorzaakte. Veel plaatsen konden zij met de auto niet bereiken doordat wegen weggespoeld waren en bruggen ingestort. Ook onze vrouwen hadden het in deze periode erg zwaar:

van velen waren de hutjes ingestort, er kon geen geld verdiend worden en veel vrouwen en kinderen werden ziek.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, staakten rond dezelfde tijd ook de verpleegsters van openbare ziekenhuizen voor meer dan 3 maanden. Met als gevolg dat alleen medische zorg werd verleend door de veel duurdere privé-hospitaaltjes. Ook daar hebben we bij Kenya Care veel last van gehad.

We hebben dit jaar meermalen noodhulp verleend. Dit was gelukkig mogelijk omdat we nog een reservepotje hadden. Helaas is dit bedrag nu erg geslonken.

Onze Staf

Over het algemeen merken we dat ons programma door de jaren heen kwalitatief enorm verbeterd is en onze staf steeds professionelere ondersteuning geeft. Festus, Caroline en Alice zijn al jaren bij Kenya Care. Elk jaar proberen we ze verder op te leiden en we zien ze groeien. Chapeau!

 Plannen voor 2018

Naast de begeleiding van onze groepen willen we ons in 2018 graag inzetten voor onderstaande projecten:
Extra hulp voor mens & milieu

In Kenya koken de meeste gezinnen nog op hout of houtskool. Dit is erg duur, de rook is ongezond en erg slecht voor het milieu.

Na het succes van de introductie van solarlampen bij onze Kenya Care gezinnen in 2016, willen we ons nu graag inzetten voor een innovatief kooktoestel.

Dit kooktoestel is zuiniger in het verbruik van energie, is goedkoper én een stuk gezonder. Kortom, goed voor mens en milieu!

Deze toestellen kosten zo’n  35 euro per stuk
Uw financiële bijdrage voor de aanschaf van deze levensverbeteraars is meer dan welkom!

Ziektekosten

Eén van de grootste problematieken zijn de ziektekosten voor het gezin. Heel vaak gaan bij ziekte alle spaarcentjes en zelfs het geld van de bedrijfjes van onze vrouwen geheel op aan dokterskosten en medicijnen. Dit heeft tot gevolg dat de vrouwen steeds weer opnieuw moeten beginnen. Heel demotiverend.  De Kenyaanse regering is inmiddels begonnen met het opzetten van een soort ziektekostenverzekering. Echter, voor de meeste Kenya Care gezinnen is deze verzekering nog steeds te duur. We zouden hen hierbij graag een handje helpen zodat deze verzekering voor hen bereikbaar wordt. Het gaat om slechts € 5 per maand per gezin. Ook hiermee kunt u ons helpen.

Tot slot zullen we dit jaar weer veel aandacht geven aan verdere training en begeleiding van onze zelfhulpgroepen. Maar ook voorlichting aan de lokale gemeenschap staat hoog op onze prioriteitenlijst. Want goede voorlichting en vermindering van stigma is nog steeds hard nodig om het aantal hiv/aids besmettingen te voorkomen.

Namens onze staf in Kenya, alle Kenya Care moeders, vaders en hun kinderen danken wij u heel hartelijk en hopen dat u ons de komende jaren wilt blijven steunen zodat wij dit fantastische werk kunnen blijven doen. Wij wensen eenieder hele fijne feestdagen en een heel mooi en voorspoedig 2018.

 

 

Hartelijke groet,

 

Ietje van Hintum

Desiré Roes

Thea Thijssen

 

Recent Posts

Reageer

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

kenyacare nieuwsbrief december 2016