Ondersteuning van individueel naar groep

 In Geen onderdeel van een categorie

Habari (hoe gaat het) met iedereen?

Het Kenya Care team, in Nederland én in Kenia heeft de afgelopen tijd hard gewerkt en we brengen jullie graag op de hoogte!
Bij de evaluatie van het eerste jaar bleek het erg moeilijk te zijn voor de vrouwen om alleen verder te gaan na de ‘warme deken’ van het Kenya Day Care Centre en de lessen met elkaar. Doorzetten, alleen verder gaan, terugbetalen, het bleek een grote opgave. Na overleg met personeel, bestuur én lokale banken is besloten de vrouwen niet meer individueel te ondersteunen maar in groepen.

SELF HELP GROUPS

Er wordt gewerkt in officieel geregistreerde Self Help Groups (SHG) waar 15 vrouwen verantwoordelijk zijn voor elkaar. Daardoor ontstaat een groot sociaal draagvlak.

De deelnemers helpen elkaar door samen te sparen in een ‘common fund’, door als groep de verantwoording te dragen en zo nodig elkaar te ondersteunen met het terugbetalen.

Kenya Care zorgt voor een bankrekening voor iedere groep, waardoor ze ook veilig kunnen sparen. Iedere deelnemer stort per week een door de groep bepaald bedrag. De vrouwen krijgen ieder hun eigen spaarbankboekje, waarin ze kunnen zien wat ze gespaard hebben, wat ze geleend hebben én wat ze hebben terugbetaald.

NOG MEER VERANDERINGEN

Het maximale bedrag per microfinanciering is verlaagd, de controle op de businessplannen is intensiever en de microfinancieringen worden niet meer in een keer aan alle vrouwen tegelijkertijd uitgekeerd.

Er kunnen maximaal twee vrouwen in een groep tegelijkertijd een microfinanciering krijgen. Als deze vrouwen hun activiteit hebben opgestart en een aantal weken volgens afspraak hebben terugbetaald krijgen de volgende twee vrouwen hun microfinanciering.

De vrouwen kunnen een tweede (hogere) lening krijgen als de eerste lening volgens afspraak is afgelost.

Recent Posts

Reageer

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Kenya Care in Carnisse Nieuwskeniadag 2010 den bosch | Kenya Care